onsdag 28 augusti 2013

SRS - analys av Smaragd och X99

Det här inlägget är modifierat den 29 Aug efter påpekande av Thomas O i kommentarsfältet. Ett fel hade smugit sig in, som gjorde att jag drog felaktiga slutsatser. Men nu är det korrigerat.

I diskussioner på BLUR i efterdyningarna från Tjörn Runt har synpunkter kommit om SRS mättalen för Smaragd och X99.  Mättalen med spinnaker varierar mellan 1,149 - 1,201 för Smaragd (motsvarar 2min 40 sek per seglad timme) och mellan 1,229 - 1,263 för X99 (1 min 40 sek). I SRS diskussioner framkommer ofta ganska vaga påståenden om vad som orsakar mättalsskillnader för till synes lika båtar. I BLUR diskussionen har flera inlägg skjutit in sig på avdraget för verifierat mättal. Underlaget och formeln för beräkning av SRS mättalen är ju inte offentlig (det är ju i såna sammanhang rykten lätt uppstår). Men mätbreven är det (till skillnad från den RORC administrerade IRC regeln som omges av en djungel av hinder för att få ta del av konkurenternas mätbrev).
Med ledning av SRS mätbreven kan man ganska enkelt få fram hur olika faktorer inverkar på mättalen. Det finns 14 Smaragd och 10 X99 SRS mätbrev uttagna. En Smaragder och två X99:or har verifierade mätbrev.

Jag har ingen insyn i hur SRS regeln är uppbyggd. Det här är mest en lek med siffror där den viktigaste komponenten är parametern SA/D^(2/3), dvs segelarean delat med deplacementet upphöjt i 2/3. Antagandet är att SA är den drivande kraften och D^(2/3) motsvarar en bromsande kraft (högre deplacement innebär högre framdrivningsmotstånd). Analysen blir riktigt enkel när man jämför lika båtar eftersom alla skrovparametrarna i övrigt är lika. På samma sätt som i tidigare SRS analyser så plottar jag SA/D^(2/3) på x-axeln och SRS på y-axeln. SRS utan spinnaker plottas mot arean av stor+försegel, SRS med spinnaker plottas mot medelvärdet av (stor+försegel) och (stor+spinnaker). Det blir två punkter, som sammanbinds med en rät linje för varje båt. För Smaragderna blir det så här (klicka på bilden så får du den högupplöst):


SRS på y-axeln, SA/D^(2/3) på x-axeln. Mätbrevsnummer t.h. De 14 räta linjerna ligger i 3 grupper. Alla har backstag och wire i stående riggen och deplacementen skiljer bara marginellt. Tre båtar ligger i den översta gruppen. Två saknar motor och en har förlängt roder. Båten med verifierat mättal hamnar ner t.v. E4994 med rulle ligger längst ner t.h.
De tre båtarna i den översta gruppen, varav två saknar motor och en har förlängt roder har fått ett tillägg på en pinne. E4994 med rulle ligger en pinne under den stora mittgruppen. E3507 har också rulle men ligger ändå i mittgruppen (borde ligga under). Jag hittar ingen faktor i mätbrevet som kan förklara detta.

Nu till X99 där variationerna är större.
Också här SA/D^(2/3) på x-axeln och SRS på y-axeln. Mätbrevsnummer t.h. En båt sticker ut direkt genom att linjen lutar mer. Det är Eldfågel som har vassare undanvindssegel. I mätbrevet står "fritt segelmaterial" vilket kan tolkas som att codesegel är inblandade. De två nedersta linjerna är de två båtarna med verifierade SRSv mätbrev. E5027 hamnar allra längst ner. Den båten har järnköl (med samma vikt som de övrigas blykölar).
De flesta X99:orna hamnar i den lite spretiga mittengruppen. E5109 är ett SRSv mätbrev och uppskattningsvis hamnar linjen ca 0,007 under mittgruppen, dvs lika mycket som för Smaragd SRSv. E5027 med SRSv och järnköl får ytterligare ca en pinnes avdrag.

Skillnaden i mättal mellan båtarna i mittgruppen är ca en halv pinne. Sannolikt är största bidraget till detta variationen i deplacementet (2,98 - 3,35 ton, dvs ca 10%). Inverkan av deplacementet har större betydelse än vad SA/D^(2/3) anger. Provberäkningar med olika värden visar mer sammanfallande linjer i diagrammet för exponenten ökad från 2/3 till 0,85.

Avdraget för verifierat mätbrev (0,007) motsvarar ca 18 sekunder per seglad timme.

2 kommentarer:

  1. Finns det verkligen Smaragder som seglar utan backstag?

    Thomas Ottosson

    SvaraRadera
  2. Tack! Du har alldeles rätt, alla 14 Smaragderna har backstag. Blunder av mig. Nu har jag gått igenom mätbreven en gång till och hittat två båtar utan utan motor och en med förlängt roder (ger tillägg på en pinne) som förklarar den övre gruppen. Inlägget ovan är korrigerat.

    SvaraRadera