tisdag 11 oktober 2016

Uppmätning av mastkurva

Ceilidh bygger jollemaster med  olika styvhet. Olika mastegenskaper till tunga och lätta seglare, data skickas till segelmakaren som syr seglet efter mastens styvhet.

Filmen visar när Thomas Wilkes från Ceilidh mäter upp en OK masts böjning i sidled. Masten mäts också upp i längsled (då den böjer ungefär dubblelt så mycket). Max utböjning vid toppen i sidled var 225 mm och lite mindre än 500 mm vid belastning bakåt vid en vikt på 10 kg. Vikten är vald för att motsvara kraften från storseglet vid max krängande moment.


måndag 10 oktober 2016

Fortsatt jobb på Piano

Tog ju upp båten redan för några veckor sedan för att hinna jobba med epoxy innan höstkylan slog till. Hann spackla en del iallafall, nu är det inte längre epoxyväder. +15 grader som lägsta temperatur gäller inte längre, snarare får jag vara glad om det blir högsta dagstemperatur.

Sanningen att säga befinner jag mig - när du läser detta - i varmare trakter, i Medelhavet ombord på Mikael Rykings Class40 Talanta. Seglar med från Cascais (utanför Lissabon) till Valetta på Malta. Talanta ska vara med på Middle Sea Race (från Valetta runt Sicilien och tillbaka), men då med sin kappseglingsbesättning. Till Malta är det transportsegling.

Här kommer lite bilder från det jag hunnit med när det gäller förskeppet på Piano. Vi fick bråttom i våras och hann inte ge det nya förskeppet dom fina linjer jag ville ha. Har huggit ner några träd och rullat in båten på tomten. Fint att ha båten inpå knuten.


Efter ordentlig uppmätning spacklar jag med tandad spackel för att slipningarbetet inte ska bli så tungt.
Spacklat med NM Lättspackel 206, därefter fyllspacklat med Ijmopox.
Experimenterade med olika tandningar på spackeln. Ju smalare och glesare ryggar, desto mindre slipjobb. Epoxyspackel är - hur lättslipat reklamen än påstår - trots allt svårslipat. Första försöket använde jag sågtands profil, ryggarna täckte ungefär halva ytan när jag slipat klart. Blir onödigt jobbigt att slipa.

Fortsatte sen med egen formad spackel med glesa grunda spår. Betydligt lättare att slipa, använder ca 70 cm långklots och 60-papper.

Iden är att slipjobbet ska blir enklare, slutspacklingen blir enkelt kan fylla dikena mellan ryggarna med en bredspackel.

När jag kommer tillbaka från Malta ska jag bygga in förkeppet i nån slags tält så att slutjobbet kan göras enkelt. Kommer att använda Ijmopox spackel som kräver 15 grader. Det finns spackel som kan användas vid lite lägre temperatur, men det är då så tjockt och kan inte spridas ut ordentligt, i princip omöjligt att lägga på så att det blir snyggt. Det var samma erfarenhet som jag gjorde med Watertite epoxyspackel när jag formade Expresskölen 1989.

fredag 7 oktober 2016

På söndag fm

Sitter i en lägenhet i Cascais och funderar jag över hur det är att segla Class40. Här är ett videoklipp som visar #96 (Talanta har #95), också Pogo40S2 vid starten av Route de Rhum 2010.
Route de Rhum är en solosegling från St Malo i Frankrike till Guadelope i Väsrindien.

Ceilidh Finn- och OKjollemaster

För några dar sen besökte jag Ceilidh i Hellevoetsluis, Holland för att diskutera alla detaljer rörande Antheors nya kolfibermast. Jag passade förstås på att se mig omkring i den alldeles nybyggda fabriken. Ceilidhs stora produkt är jollemaster, till Finn-, OK och E-jollar.

Finnjollemasten är snudd på en vingmast, faktiskt kommer vi att använda formen på toppsektionen som spridare till Antheor. En riktig foil.

Filmen visar mast, tvärsnitt och bombeslag till Finn och OK.Båda sektionerna är uppbyggda för att vara styva i sidled och mer elastiskt bakåt. Finnjollemasten har en mer extrem form men båda har ensriktat kolfiber på sidorna. Finnjollemasten en har en riktigt tunnväggig biaxial matta som bygger bakåt för att hålla likrännan på plats. OK masten med sitt runda tvärsnitt har enbart glasfiber i fram och bakkant.

torsdag 6 oktober 2016

Hos Ceilidh i Hellevoetsluis

Jan Carlanders halvtonnare Antheor får snart en ny kolfibermast. Jag åkte ner till Holland för att gå igenom alla detaljer med Thomas Wilkes. Ceilidh har tillverkat kolfibermaster i nästan 20 år. Mest till E-, Finn- och OK-jollar. Men också börjat tillverka master till lite större båtar. Maströren tillverkas i längder upp till 8 meter och skarvas vid spridarna. I filmen står Thomas precis vid dom ihopskjutna delarna vid nedre spridarna. Maströren transporteras till oss i delar (det är okristligt dyrt att skicka ett 14 meter maströr), På den här masten kommer alla beslag vara monterade och det som återstår när leveransen kommer är att limma ihop den redan ihopslipade skarven.

Halvtonarklassen är stor vid Atlantkusten, speciellt i Belgien. Den Andrieu-ritade Antheor (har korrigerat efter påpekande av Thomas W) - inte minst tack vare sin VM titel 1986 - en välkänd båt. När ryktet började gå om den nya kolmasten droppade ytterligare order in till Ceilidh.

Generellt byggs kolmaster betydligt styvare än en Al-mast till samma båt. Min egen erfarenhet är att dom är för styva för att kunna böjas så mycket som ett segel som ska funka i både lätt/hård/platt/gropig sjö behöver. Det bukiga segel som ger fart i lätt skvalpsjö ska kombineras med ett riktigt plant segel för plattvatten eller hårdvind. Jag har diskuterat kolmaster med andra tillverkare nere i Europa, men det är bara Ceilidh som antagit utmaningen att göra en lagom flexibel kolmast. Till saken hör också att det inte längre går att få tag på samma typ av tjockväggiga Al-profiler som tillverkades under IOR-tidens glansperiod på 70/80 talen. Det finns maströr med samma yttersektion som Antheors Sparcraft profil, men dom är tunnväggiga, typiskt under 3 mm jämfört med Antheors orginalmast som har upp till 5 mm väggtjocklek. Kolmasten har ca 4 mm väggtjocklek.

Här är filmen:

Lite abrubt slut, men så blir det ibland!

Här kommer en film som visar masten och bomsektionen.

tisdag 4 oktober 2016

När förnuftet fick råda


ÖVERKLAGANDE 4/2016

Tävling: Hyundai Cup, Nynäshamns SS. 2016-08-27 Klagande: SWE 8, Rolf Erixon
Motpart: SWE 367, Isabelle Andersson


SSF:s BESLUT
Den 3/10 2016

Protestkommitténs beslut ändras och SWE367 resultat ska räknas om med ett SRS-tal för normal segelsättning.
Motivering
Båten har felaktigt anmälts med ett för lågt SRS-tal. Det är varje båtägares skyldighet att anmäla båten med rätt mätetal. Se KSR 75.1 och 78.1.
Enligt inbjudan 1.3 ska en båt som avser att segla utan undanvindssegel anmäla detta senast 48 timmar före start. SWE 367 har anmält sig cirka 36 timmar före start.

SSF:s kommentar
En båt som anmäler sig till SRS-segling där det finns en möjlighet att segla med ett lägre mätetal beroende på avvikande segelsättning måste anmäla detta inom utsatt tid. Om båten anmäler sig efter denna tidpunkt ska den tävla med sitt mätetal med normal segelsättning

Svenska Seglarförbundet Regelkommittén
Håkan Larsson Handläggare

I beslutet som inte kan överklagas har deltagit:Martin Corin, Charlotte Greppe, Christina Örtendahl, Håkan Larsson, Pia Wahren och Mats Skoting. 

söndag 2 oktober 2016

Överklagande av protest Hyundai Cup

Överklagan av protesten vid Hyundai Cup är ännu inte behandlad av Svenska Seglarförbundet. Kompletterande kommentarer har lämnats in av tävlingsledningen och protestkommitten.

Protestkommittens kommentar:


Till  SSF:s  regelkommitté   Ö  4/2016       

Hummingbird  anmälde  sig  till  tävlingen  under  efteranmälningstiden  ca  36 timmar  före  start.   Där  i  anmälan  angav  man  att  man  skulle  segla  utan spinnaker  och  därmed  segla  enligt  det   alternativa   SRS:talet  och tävlingsledningen  har  accepterat  denna  anmälan.     Vår  uppfattning  är  att man  skall  få  segla  enligt  det  SRS-­‐talet  man  anmält  sig  till.  Hade  det   däremot   varit  så  att  seglaren  velat  gå  in  och  ändra  sitt  SRS-­‐tal  av någon anledning  hade  det   inte  gått  enligt   Inbjudan  1.3.   Den  protesterandes resonemang  skulle  ju  också  ge  effekten  att  om  någon  kommer  och  vill   anmäla  sig   till  shorthandklassen  på  efteranmälan  så  hade  det  inte fungerat enligt  inbjudan  1.4   då  samma   gränser  gäller  även  där.       Protestkommittén  vid  Hyundai  Cup  2016
Owe  Lundbladh          Gunilla Djupfeldt


En jämförelse med PK's protokoll från protestförhandlingen:
PK's huvuduppgift är att fastställa fakta. Där står klart och tydligt att anmälan kommit ca 36 timmar innan start. Vidare står att man senast 48 timmar innan start ska anmäla om man vill segla utan undanvindssegel. 

PK avslår protesten eftersom kappseglingskommitten har accepterat anmälan.

Tävlingsledningens kommentar:

Hej Håkan 

Kommentarer från tävlingsledningen HyundaiCup 2016, i samband med den protest som lämnats in mot Hummingbird. Till att börja med vill vi bemöta påståendet om att ”båtägaren skulle ha utnyttjat sin ställning i organisationskommittén”. Detta är direkt felaktigt då anmälan kommit in via det elektroniska anmälningssystemet SimpleSignup. Därefter har ingen ur besättningen på något sätt tagit kontakt med någon ur seglingsledningen och kan på så sätt inte ha kunnat påverka någon i ärendet. I övrigt kan vi bara säga att vår tolkning (i samråd med tillgänglig expertis och domare), av den anmälan som gjorts är, att den är en ”Efteranmälan” i enlighet med §3.4 i inbjudan. Därför godtogs anmälan. 

MvH John Holm Seglingsledare HyundaiCup 2016

Enligt inbjudan ska anmälan göras senast den 19de augusti via simple signup på webben. Dvs mer än en vecka före start. Efteranmälan mot en extra kostnad av 250 kr kan göras tom den 26 aug, dvs dan innan seglingen. Det står ingenting om hur efteranmälan ska göras. Betalningen ska göras kontant på regattaexpeditionen.

Angående påverkan eller inte så tror jag det räcker med namnet på båten som anmälts. Alla känner alla, ingen behöver ta personlig kontakt. Ett riktigt tunt argument!

När jag läser igenom inbjudan och kommentarer så kokar allt ner till vems ansvar det är att båten är anmäld med rätt mättal enligt vad som står i inbjudan. Är skepparen utan ansvar om kappseglingskommitten godkänt anmälan? Eller är skepparen ansvarig under alla omständigheter? 

Enligt KSR 75.1: För att kunna anmälas till en kappsegling ska en båt rätta sig efter de krav som  som tävlingens arrangör ställer. ...

Enligt KSR 76.1: Arrangören eller kappseglingskommitten får avvisa eller upphäva en båts anmälan eller utesluta en tävlande   ... förutsatt att att den gör det före  start och anger anledningen. ...

Enligt KSR 78.1 är det båtägarens ansvar att båten överensstämmer med klassreglerna. Problemet i det här fallet att det finns olika segelkonfigurationer och därmed olika SRS mättal att välja på. 

Så min slutsats är att  seglarna får finna sig i vad arrangören - kappseglingskommitten - bestämmer. Om KK anser att anmälan är felaktig, så ska detta meddelas seglaren före start. I det här fallet ansåg KK att anmälan var korrekt.

Enda vägen att gå om man anser att kappseglingskommitten har gjort fel är att begära gottgörelse. Men såvitt jag kan bedöma handlar det då aldrig om att diskvalificera en enskild båt (även om KSR 64.2 ospecifikt anger "annan åtgärd").

Så till slut står seglarna där med sina tvättade halsar, med en klump i magen och känslan att det här gick inte rätt till. Alla som klart och tydligt uppfattade att anmälan att segla utan spinnaker ska göras minst 48 timmar innan start. Och känner sig klart lurade av en seglare som utnyttjade systemet. Det är OK att anmäla sig med vilken segelkonfiguration som helst tom mindre än 12 timmar innan start (inbjudan anger att efteranmälan kan göras tom fredagen, dvs dan innan start). Se bara till att du inte redan är anmäld och så ska du förstås tycka det är värt de extra 250 kr som efteranmälan kostar.