tisdag 18 april 2017

Öresund Shorthanded

Öresund Shorthanded

Under den gångna vintern har Thomas Wiberg, Dan Ekström och jag diskuterat shorthandedsegling i Öresund. Nu har vi (framförallt Thomas) konkretiserat detta och igår lanserades iden på facebook (var annars?).  Meningen är ju att all information ska finnas på FB, men här kommer iallafall Thomas text också i det här forumet. Innan jag kommer igång med min egen båt (dröjer framåt juli) dyker jag kanske upp som media crew på nån båt. Förresten - om du känner nån med starka armar som kan fixa slutfinishen - långklotsslipningen - på Piano så hör av dig.

Här följer Thomas hela text från FB:

Inspirerade av det stora intresset kring olika former av shorthandedsegling som allt eftersom tar mer och mer plats i båtmedia och i olika forum på nätet och den stora framgången för nya typer av arrangemang som Silverrudder i Danmark, Kolfiberrodret i Stockholms skärgård och Solo mellan broarna på västkusten, är vi några seglare med anknytning till Öresund som tycker att det vore kul och trevligt att prova om dessa idéer har bärkraft även på vårt favoritvatten för segelsport.
Det vi tänker oss är att prova om det finns intresse i regionen för en cup för shorthandedsegling. För att göra detta möjligt att hantera på ett enkelt sätt är tanken att använda Facebook som informations och kommunikationskanal. Vi bildar ingen formell förening utan det hela sköts via Facebooksidan. Detta skall inte ses som en konkurrerande arrangör till de traditionella klubbarna, utan i stället som ett komplement. Sedan ganska lång tid tillbaka minskar deltagandet på kappseglingar.  Vi tappar ungdomarna till andra intressen och vi ser dem nästan inte i båtklubbarna efter att de fyllt 18. Den del av segelsporten som ser ut att ha en tillväxt är shorthandedseglingen, kanske för att den innehåller ett element av äventyr, och de traditionella båtklubbarna har ännu så länge varit långsamma i att fånga upp denna företeelse.
Säsongen 2017 blir en försökssäsong för att testa om ett modernt kommunikationssätt och avskalade enkla regler för deltagande kan vara en väg att öka intresset hos den moderna människan för vår sport.

Aktiviteter säsongen 2017

För att det skall bli en cup måste den innehålla några delseglingar. Första seglingen blir ett Ven Runt med start och målgång i Råå den 27/5, dagen innan Mors dag.
Sedan bör säsongen innehålla i alla fall 3-4 seglingar till. En fundering är att det kunde vara trevligt att köra race i cupen dagen efter Saltholm Runt från Limhamn och Ven Runt från Råå i augusti. Då kunde deltagande fungera som hemsegling från de två stora arrangemangen i sundet för de båtar som har hemmahamn i sundets andra ände. Detta är ett förslag som lämpligen diskuteras på Facebooksidan. Kom gärna även med andra förslag och upplägg som kan vara av intresse.
Säsongen avslutas med en delsegling med samling och delgivande av säsongens resultat i mitten av september. Plats, bana och övrig information delges via Facebook i början av augusti. Här kommer vikt att läggas på att arrangemanget hamnar centralt i sundet så att ingen får väldigt lång transport.

Regler

Alla deltagare sköter själva sin tidtagning. Gällande tid är den som gives på GPS. Banbeskrivning och övrig nödvändig information delges på Facebook senast två veckor före arrangemang. Anmälan om deltagande görs också som ett inlägg på Facebookgruppens sida. Anmälan skall innehålla skepparens namn, mobiltelefonnummer, båttyp , namn, segelnummer ,SRS-tal och om Du skall segla solo eller twohanded. SRS-talet kommer att översättas till ett Öresund shorthanded handikapp, ÖSH. Har Du en båt som inte har ett SRS-tal så ömbedes Du ta kontakt via Facebook med Thomas Wiberg, så ordnas ett ÖSH-tal så att Du kan deltaga. Kappseglingsreglerna gäller inte, utan vi seglar efter de internationella sjövägsreglerna. Målgångstid meddelas genom att Du skickar ett inlägg till Facebooksidan innehållande båtens namn och målgångstid.Resultatet publiceras snarast möjligt efter seglings avslutande på Facebook. Vi ansvarar alla för att i första hand ta hand om varandra både i hamn och på vattnet. Att ha trevligt och lära oss av och med varandra är det viktigaste, faktiskt viktigare än tävlandet. Det förutsättes att alla deltagare visar ansvar och uppträder både med omtanke och sportsmannaanda.
Vi seglar i två klasser, soloklass och twohanded. Poängberäkning kommer att ske och redovisas på Facebook. Poängen följer skepparen, varför det är möjligt att byta båt under säsongen utan att tappa inseglade poäng.

Säkerhet

Det förutsätts att Du som skeppare tar ansvar för att Du har utrustat båten så att den är sjövärdig och säker. Det förutsätts också att Du och Din eventuella medseglare har flytvästar med ombord och att Du/Ni använder dom när omständigheterna så påkallar. Vi seglar inom räckhåll för befintliga mobiltelefonsystem, varför inget krav på VHF-radio föreligger. För att det vi sysslar med skall bli trivsamt så seglar vi inte om medelvinden beräknas överstiga 10 m/sek, då avblåses seglingen. Om prognosen säger minskande vind så skjutes segingen upp med två timmar i taget till dess medelvinden är under 10 m/sek. DMI (dansk meteorologisk institutt) och dess kustväderprognos användes för bedömning av vind vid start och för seglingstiden.
Samtligt deltagande sker på egen risk och det förutsätts att deltagande båtar är ansvarsförsäkrade.
Det finns ingen avgift för att deltaga utan det enda som krävs är ett inlägg på Facebook med de ovan angivna uppgifterna. Det finns heller inget prisbord att segla om utan vinsten ligger i att vi har trevligt och att vi utvecklas tillsammans.


Väl mött på sundet!
Öresund Shorthanded
initiativtagarna


Initiativtagare

Dan Ekström, seglare med Råå som bostadsort och hemmahamn. Dan är känd för att byta båtar som vi andra byter skjortor och arbetar i skrivande stund med att förbereda sin Dominant 95 Gråben inför säsongen som kommer. Dan är en entusiastisk soloseglare.
Thomas Wiberg, numera med bostadsort Haninge men med ett långt förflutet på skånes västkust. Båt och fartygskonstruktör som arbetat med flera av våra största båtproducenter. Thomas seglar numera bara när vädret är vänligt eftersom en hjärnblödning för några år sedan reducerat balans och rörlighet. Har vi tur så får vi se honom på banan, annars finns det också en risk att han bjuder på grillad korv efter avslutad segling.
Anders Bergmark, känd seglingsenrusiast och skeppsbyggnadsingenjör som härjar på kappseglingsbanan med sin egenhändigt byggda och snabba modifierade Hansson 31 Piano. Anders är också känd genom sitt bloggande om sin båt och sitt seglande. På bloggen finns också mycket insiktsfulla och underfundiga inlägg om båtar och funderingar kring dessa. Kolfibermaster och kölar är för Anders kära ämnen.