onsdag 12 mars 2014

Chemines Poujoulat, haveriundersökning

Minns du att en IMOCA 60 gick itu under hemseglingen från Brasilien efter att ha seglat two-handed Transat Jaques Vabre (här). Båten började läcka kvällen före julafton 180 NM från franska kusten, Bernard Stamm och Damien Guillou ombord plockades upp av ett norskt lastfartyg. Båten övergavs men återfanns och bärgades. Nu har dom första resultaten från undersökningen av skrovet kommit.

Rapporten pekar ut korrosion av distansmaterialet - Al honeycomb - i bordläggningens sandwichkontruktion som möjlig orsak till haveriet. Ännu så länge tar jag informationen med en nypa salt, eftersom båten låg ganska länge med trasig bordläggning i saltvatten. Fel sorts Al korroderar snabbt i saltvatten! Båten var undersökt innan dom lämnade Brasilien och då befunnen OK. Men syns delvis korroderad honeycomb vid en ultraljudsundersökning? Eventuella tankar på att köpa och renovera ett IMOCA 60 skrov försvann snabbt.

Här kommer den automatöversatta artikeln om de första resulten av undersöknngen. En läsövning nog så svår som den norska i förra inlägget. Chemines betyder skorstenar, företaget säljer bl.a. såna där plåtskorstenar som vi monterar på våra hus när vi ska installera en braskamin.

Den engelska versionen finns längre ner om du föredrar den!

" ...
Expertis pågående Poujoulat skorstenar

Artiklar |
Efter att ha räddats i slutet av januari  Aber Wrac'h (och) sedan repatrieras mitten av februari till Brest, vraket Skorstenar Poujoulat började bedömas. För nu, en sak är säker: det är verkligen ett problem med korrosion. Återstår att förstå hur och varför.
Man kanske skulle lägga ett bud på bulben?
" Saker tog tid, " förklarar Bernard Stamm, ivrig att förstå. "Nu är alla delar av fartyget är eniga i vår databas och expertis började. Det syns tydligt att kärnmaterialet hos den sammansatta (sandwich), det vill säga den bikaksformade aluminium korroderas. Varför är det försämras så snabbt? För nu, vi vet fortfarande inte, men det är vad vi ska försöka ta reda på genom pågående forskning "beskriver webbläsaren. En expert process håller på att upprättas för att modellera frakturen. " Det är verkligen fantastiskt eftersom du kan se ganska friska delar och de som är äldre. Detta är desto mer förvånande att innan de lämnar Brasilien i november förra året, hade vi kontroll över båten genom att ultraljud 30 per kvadratcentimeter. Allt verkade normalt. Den expert som genomfört granskningen är inkomster i dessa dagar att göra en ny kontroll med samma metod. Detta gör att vi i princip, vara säker på att nedbrytningen inträffade mellan början av leverans tillbaka till tiden för olyckan. Nu återstår det att ta reda på varför , "sade Bernard Stamm dock lättad tidigare denna förklaring.
... "

Här kommer den engelska versionen:
 
" ...
The wreck of Cheminées Poujoulat being examined
Articles |
After being towed to L’Aber Wrac'h in NW Brittany, then transported to Brest in mid-February, the wreck of Cheminées Poujoulat is now being examined by an expert. For the moment, one thing is certain. It was all down to a problem of corrosion. Now they need to find out how and why.
 
“It’s taken us a while” explained Bernard Stamm, who just wants to find out what happened.All the pieces are now back together in our base and the examination has begun. It is obvious when you look at it that the core material in the composite, in other words the aluminium honeycomb, has corroded. Why did it deteriorate so rapidly? For the time being, we still don’t know, but we’re going to try to find out thanks to the study that is underway,” added the skipper. An analysis is being set up to examine how the damage occurred.It’s surprising how you can see some parts that look fine and others that aren’t. It’s even more surprising when we think that before leaving Brazil last November, we ran a complete check over the whole boat using ultrasound analysis in foot square segments. Everything looked normal. The expert who carried out that analysis returned a few days ago to carry out the same check again. That should enable us to see for certain whether the damage happened after the start of the delivery trip home and when precisely. We really need to find out why,” stressed Bernard Stamm relieved to be getting a few clues about what went on.
... "
 
Orginalartikeln är publicerad på Vendee Globes hemsida (här). Tipstack till Erik B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar