fredag 2 december 2016

Styvhet hos laminat med olika fiberriktning

För några inlägg sedan  tog jag upp frågan om varför kolfibermaster är så styva. I mitt tycke onödigt styva. Möjligheten att böja masten mha tex häckstaget minskar ju styvare masten är. Jag uppskattar att max dragkraft i häckstaget på Piano är 1 ton, räknar med 20 kg dragkraft och 50 gånger utväxling. Drar enbart med handkraft, en biffigare person än jag hade enkelt kunnat dubbla kraften till 40 kg. Lite ovetenskapligt använder jag sorten kg för dragkraft, tänker hela tiden i hur många spannar vatten det handlar om. Att lyfta 2 st 10 liters spannar vatten kräver ganska stor kraft. Men efter att ha sett hur Figaro 2 masterna böjs och tagit reda på deras mastdimensioner, så inser jag att det är läge att förstärka hela backstagssystemet och mastinfästningen. Mer om det i ett senare inlägg. Först det här med styvheten hos ett laminat och varför enbart plus/minus 45 graders laminat är riktigt dåligt när det gäller styvhet hos ett dragbelastat laminat.

Thomas Wiberg skickade mig en bild på styvheten hos ett ensriktat laminat som belastas i olika riktningar. Så här ser det ut:

Figur 1, styvhet hos ensriktat laminat belastat i olika riktningar.
När laminatet belastas i samma riktningen som fibrerna blir styvheten förstås störst, i diagrammet angivet till 100%. Om man skär ut en ruta ur laminatet där fibrerna ligger snett så minskar styvheten. Faktiskt riktigt dramatiskt. Vid 10 grader fiberriktning minskning till ca 65%, vid 45 grader återstår 10% av styvheten. Belastning vinkelrätt mot fibrerna ger ca 8% styvhet. I det sista fallet belastas inte fibrerna alls, det är bara styvheten hos epoxy-matrisen som finns kvar. Inte riktigt sant eftersom kolfibrerna hindrar att den utskurna fyrkanten blir smalare och därför iallafall i liten utsträckning bidrar till styvheten. Kolfibrerna trycker ut fyrkanten, det finns risk att dom då bucklas ihop, laminatet blir skrynkligt, men det gäller enbart väldigt tunna laminat. Och segelduk med armeringstrådar.

Om laminatet är uppbyggt av fibrer i två vinkelräta riktningar så blir styvheten 108%, 100% bidrag från fibrerna som belastas i sin längsritning och 8% från fibrerna  som belastas tvärs. När vi vrider laminatet 45 grader så kommer båda fiberlagren att bilda vinkeln 45 grader med belastningsriktningen. Styvheten från vardera lagret blir 10% och den totala styvheten 20% av styvheten för ett lager. Skulle vi tillverka en mast med enbart plus/minus 45 grader laminat skulle det bli en väldigt lättböjlig mast. Styvheten skulle bli ca en tredjedel jämfört med en Al-mast med samma dimensioner.

För att förstå det här ännu bättre har jag tagit fram lite enkla fackverksmodeller.

Figur 2. Fackverks modell av plus/minus 45 graders laminat.
Den första fackverksmodellen visar fibrer i plus/minus 45 grader. Vi belastar laminatet vertikalt:

Figur 3. Fackverksmodellen enligt Fig. 2 belastad vertikalt. Bygg aldrig ett laminat som ska klara dragbelastning så här!
Fackverket dras ut som ett dragspel, det enda som hindrar fackverket att dras ihop på mitten är matrisen (epoxyn) som har betydligt mindre styvhet än fibertrådarna (fackverksstängerna). Om matrisen inte fanns skulle stängerna dras parallella.

Fig. 4. Inget bra alternativ!
Det behövs stänger tvärsöver i fackverket för att laminatet ska bli styvt.

Fig. 5. Ett riktigt styvt laminat, såhär ser ett högkvalitativt laminat ut.
Här är fackverket kompletterat med både vertikal och horisontell stång. Det motsvarar ett 0, plus/minus 45, 90 graders laminat som om man räknar på det har halva styvheten jämfört med ett ensriktat laminat med samma tjocklek.

Ett ensriktat laminat som "förstärks" med ett plus/minus 45 graders laminat ser ut så här:
Fig. 6. Dom sneda fibrerna gör ingen nytta.
Styvhetsbidraget från dom sneda fibrerna är försumbart. För att det ska vara någon vits med förstärkningen så måste den kompletteras med fibrer tvärs. Med lika mycket kolfibrer också i tvärsriktningen får vi precis det laminat som visas i Fig. 5. Styvhetsbidraget kan styras genom att använda mindre fibrer eller tom glasfiber (styvhet ca en femtedel av kolfiber) istället för kolfiber tvärs.

Om målet är att minska mastens styvhet så kan fibermängden minskas. Pianos mast mast har en CST-MR-142 profil med väggtjocklek 3 istället för den ordinarie tjockleken som är 3,3 mm. Profilens yttermått är därför 148 x 98 mm istället för 148,6 x 98,6 mm. Varför har man överhuvudtaget fibrer i sneda riktningar när man erhåller störst styvhet med enkelriktat laminat. Det svaret är enkelt: masten måste tåla belastningar tvärs maströret. Från beslag, från spridare, från spinnakerbom, däcksinfästning, bom osv. Det skulle bli en väldigt lättknäckt mast annars. Det är lätt att få precis dom fiberriktningar man vill när masten byggs i en form (som Ceilidh bl.a.) och sedan bakas under värme och tryck. Men vilka fiberriktningar väljer man vid tillverkning av lindade master? Mig veterligen lindar man inte dom masterna tvärs.

Nu har jag också en gammal synd att stå till svars för. När jag visade teknologerna finessen med enbart plus/minus 45 laminat. Men det var ingen synd, för det handlade om att förstärka en plywoodroder med målet att öka vridstyvheten. I det läget är enbart plus/minus 45 graders laminat det bästa sättet att öka styvheten. Enbart skjuvbelastning innebär drag/tryck i plus/minus 45 graders riktningarna och då ligger fibrerna precis rätt, se Fig. 2 ovan.

Hoppas ni står ut med en ex-högskolelektor i hållfasthetslära!

7 kommentarer:

 1. Av hållfasthetslära vet vi att om viss W behövs och A ska minimeras leder det till stor I. Viss W behövs det för att masten ska klara om det händer något oplanerat. För att minska EI ska man minska E eller I. Med given W minskning av I leder till större A. Dvs större väggtjocklek och mindre diameter och tyngre mast. Med minskning av E med att rikta fibrarna lite bort från 0 orientering kan leda till att största tillåtna stress minskar vilket leder till karav på högre W.

  +-45 fiberriktning behövs for att ha tillräckligt vridstyvhet. Även om mast är sluten profil påstås det att om det fattas dom i kolfiberrör så är det inte stabil. Samma med 0 grads orientering som behövs för att göra profilen formstabil. En bra fråga är kan man byta 0 och +- 45 orientering till någonting emellan som ger både vrid- och böjstyrka. Om det går skulle passa fint att linda.

  Om man bygger lättaste masten med lägsta tyngdpunkt och dimensionerar bara efter Eulers stabilitet så blir den konisk nästan hela vägen. Hur skulle en sådan mast fungera? Skulle man nå tillracklig förstagspänning och bra mastkurva för hård vind?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Javisst är det så att kompressionskraft adderas allt eftersom mellan masttopp och mastfot från stag, vant och fall. Gamla trämäster var ju utformade just som Du skriver med konicitet över större delen av längden. Och visst är Eulers knäckningsfall det dominerande dimensioneringskriteriet för stagade master. Om sedan en kolfiber eller aluminiummast skulle leverera tillräclig förstagsspänning och en bra mastkurva med den geometrin finns det nog inget vettigt svar på. Det hänger nog mer ihop med stagning, profilstorlek och dimensionering än om masten konar över en kortare eller längre sträcka. Anledningen till att moderna master har samma profil över större delen av sin längd har ju med tillverkningsteknik ock kostnad att göra. Aluminiummaster görs ju med strängpressning genom ett verktyg med fast geometri och kolfibermaster tillverkas antingen linade på en kärna av strängpressad aluminium eller laminerade i en form byggd av antingen stränpressade aluminiumprofiler eller valsad aluminiumplåt. Att tillverka form för laminering av kolfibermast med tvärsnittet varierande efter kompressionslastens storlek skulle sannolikt resultera i att kostnaden för en mast skulle öka till en nivå som skulle göra kolfibermasten till ett väldigt exklusivt alternativ.

   Thomas Wiberg

   Radera
  2. Ökningen av tryckkraft i mastens nedre del påverkas av spridarlängderna. Helt utan spridare med vant direkt från förstagsfästet till röstjärnen innebär konstant tryckkraft hela vägen. Nordisk folkbåt och VendeeGlobe båtarna med däckspridare har såna riggar. Moderna fockbåtar med riktigt långa spridare innebär att tryckkrafterna blir lägre men också att skillnaden i tryckkraft i övre och nedre panelerna (bitarna mellan spridarna) blir större. Kortare avstånd mellan spridarna där tryckkraften är störst innebär att riggen kan göras jämnstark. Om man utformar riggen så kan jag inte se att det skulle vara en fördel att variera tvärsnittet. Seglet anpassas alltid till den mastkurva man har, större möjlighet att böja toppen skulle en segelmakare gilla! Det skulle innebära större möjlighet att trimma toppen därmed avlasta storen i hårdvind! Förstagsspänningen styrs av häckstaget, men också av spridardesign. Det gäller att hitta balansen mellan mastböjning och förstagsspänning, det är det problemet jag brottas med.

   Radera
  3. Kan du ha olika vinkel på spridarparen?
   Bara svagt svepta spridare upptill och mer svepta nedtill skulle ge mer böj däruppe. Toppvanten får då gå från övre spridarna till däck en bit framför nedre spridarna.

   Radera
  4. Helt lösa spridare är ett tips jag fått av Thomas Wiberg! Då håller inte spridarna emot böjningen. Har använts på 70/80 talen, jag ror det kan vara nåt. Behöver inte var helt lealösa, men tex kunna svepas bak ytterligare 5 grader utan att det tar emot.

   Radera
 2. Två intressanta filmer som även vi amatörer förstår ;-)
  https://youtu.be/i-jrqN6V1ns
  https://youtu.be/wP3xJoYbVU8

  SvaraRadera
  Svar
  1. Två fina filmer, den första visar lindad profil, samma teknik som också CST använder. Första lagret är lindat tvärs profilen, det lagret är ju nödvändigt för att det ska kunna bli ordentlig längsstyvhet. Den andra filmen visar alternativet till lindning när man fortfarande använder hanform vid tillverkningen. Tillverkning i honform blir lite annorlunda, ska skriva ett inlägg som visar hur Ceilidh gör detta.

   Radera