lördag 8 januari 2011

En köl blir till

Blir mycket om kölen så här i början. Utgångsläget var 1 ton bulb med centrum drygt 1,2 m nedanför skrovet. Järnköl ville jag inte ha, inte heller den veckade tunnplåtsvariant som var orginal. Valde en bly - stål - glasfiber komposit. Börja med att skaffa 16 m 20 mm syrafast rostfri stålstång.

Svetsa ihop kölbultspaketet enligt ritning.

Mall för kölbultsbild bakom stålstativet
Lämna det plus pluggen till bulben (=nedre delen av järnkölspluggen) till Stena Metall i Trollhättan.

Lite ovanlig grej att ha i carporten
Blygjutningen gjordes ca 10 cm över blybulben för att kunna limma plastskalen runt det uppstickande blyet. Hyvla av 5 mm på varje sida av det uppstickande blyet så att skalen kan träs utanpå.
Vacuuminjicera kölbladshalvorna, 4-axlig (0 - 45 - 90 - 135 grader) glasfiber, 10 mm tjock i övre delen och flänsen, 5 mm tjock i nedre med jämn övergång. Renskär, slipa ihop skalen (totalt 4 mm tjock i bakkanten) och plasta sedan ihop i framkanten på insidan, ta gärna hjälp av varvet i Älvenäs, dom är fenomenala på detta. Bänd isär det ihoplimmade skalpaketet och trä över kölbultarna, limma fast nedtill mot det uppstickande blyet och limma ihop i bakkanten. Vi använde lamineringsepoxi med rödbruna microballonger. Fyll sedan med vinylester och tryck ner armering (annars spricker fyllningen tvärs då den krymper). Vi fyllde ca 10 cm åt gången. Rester från blyhyvlingen åkte också ner. Laminera ihop flänsarna efter fyllningen med en himla massa glasfiberlager. Tejpa över gängorna så slipper man rensa efteråt. Gjut ett lock som passar i skrovuttaget, limma fast locket ovanpå flänsarna. Formkorrigera kölbladet (kölen blir smalare pga vinylesterkrympet). Spackel - spackel alltså. Simsalabim - klart för montering.

Du ser rätt - där står två identiska kölar. En till skrov #26 och en till #27. #26 blir förhoppningsvis också klar till nästa sommar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar