lördag 10 juni 2017

Ven Runt Shorthanded

Nästa lördag, den 17de juni, går nästa segling i soloseglingsserien. Tyvärr krock med Fyrtorn2handed som seglas från Lomma.


Du hittar detaljerad information om bana och tider  i facebookgruppen Öresund Shorthanded (här). Ett race medsols runt Ven, nästan kortaste vägen, det blir först en sväng upp till Landskrona för att runda Klockebojen.

Start kl 10:00, anmäl dig via facebook. Härnedan hittar du texten som jag kopierat från facebook.

Bana:

Vi startar utanför fritidsbåtshamnen i Råå och startlinje är den fasta start och målgångslinjen för veckoseglingar som finns utanför yttre vågbrytaren vid ”nya hamnen” i Råå. Start 10:00 GPS-tid och det startas från norr mot söder.
Märke 1: Boj norr om Västerflacket utanför Landskrona ”klockebojen”, kardinalmärke nord. 55 52 41 N 012 47 11 E. Rundas med boj styrbord om båt.
Märke 2: Boj söder om Ven, väster om Västerflacket utanför Landskrona, kardinalmärke ost. 55 51 10 N 012 44 23 E. Rundas med boj styrbord om båt.
Märke 3: Boj sydost om Ven, Kardinalmärke väst. 55 52 45 N 012 44 44 E. Rundas med boj babord om båt.
Ven styrbord om båt.
Märke 4: Boj nordväst om Ven, kardinalmärke väst. 55 55 07 N 012 39 09 E. Rundas med boj styrbord om båt.
Mållinje samma som startlinje. Målgång från söder över linjen. Glöm inte att ta tiden (GPS-tid) och att rapportera den i ett inlägg här på Facebookgruppens hemsida.
Banan visas som streckad linje. 
Banans längd ca 20 distansminuter.
Anmälan: 
Du anmäler ditt deltagande genom att göra ett inlägg på facebook senast en timme innan start med namn, mobilnummer, båtnamn, båttyp, SRS-tal och om du/ni seglar solo eller twohanded.
Regler för deltagande: Skepparen ansvarar för att båten är i sjövärdig kondition och att den är utrustad på lämpligt vis. Det är skepparens fulla ansvar att ta beslut om att segla eller inte. Vi seglar efter de internationella sjövägsreglerna, inte kappseglingsreglerna och vi är positiva och tar hand om varandra både på banan och före och efter seglingen. Väl mött!

Piano är ännu inte i vattnet, epoxyhärdning har tagit tid och jag (med mina söners hjälp) slipar det sista på förskeppet plus monterar vindinstrument och drar elkablar .genom masten. Kolmasten måste också lackas, hoppas på bra väder i morgon. Och bommen fixas. Klar blir man väl aldrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar