onsdag 21 september 2016

Efterdyningar igen

Jag har själv aldrig seglat Hyundai Cup, helt enkelt för att transportseglingen blir för lång. Och i slutet av augusti är det mycket nere i Öresund som drar. Men ändå har jag blivit indragen.

SRS regeln släpper ibland loss riktiga känslostormar. Egentligen tror jag inte regeln i sig är ett problem, den här gången är det mer frågan om hur tävlingsledningen/kappseglingskommitten agerat. Känslostormarna under Hyndai Cup hade sin upprinnelse i att inbjudan hade två direkt motstridiga skrivningar och att den segrande båten var anmäld enligt den ena av dom på ett sätt som stred mot den andra. Ett "ska" skrivet på ett ställe visade sig kunna upphävas av ett "kan" skrivet på ett annat ställe. Jag hänger inte med i dom juridiska turerna i detta. Av efterdyningarna att döma gör inte majoriteten av seglarna som var med det heller.

Den segrande båten A22 Humminbird anmäldes till seglingen sent på torsdagskvällen (enligt fakta i protokollet från protestkommitten). Det blåste ordenligt och Hummingbird anmäldes med SRS utan undanvindssegel. Detta uppfyllde inte den 48-timmarsregel som stod i inbjudan. Av någon anledning accepterade kappseglingskommitten anmälan utan spinnaker.

Faktiskt hade precis samma sak inträffat vid Hyundai Cup ett år tidigare. Med precis samma båt inblandad. I startlistorna kvällen innan start var då Humminbird anmäld med spinnaker. På tävlingsdagens morgon var detta ändrat till utan spinnaker. Att det då inte blev något hallå berodde kanske på att båten inte vann.

Vems är felet? Vems är ansvaret för att båten är korrekt anmäld och rätt mättal angivet i startlistan? I min värld faller det ansvaret på skepparen. Om jag som konkurrent inser att båten seglar med fel mättal är det båten jag ska protestera mot, inte mot kappseglingskommitten. I det här fallet handlar det väl om att kansliet/tävlingsledningen inte varit uppmärksamma eller valt att se mellan fingrarna. Hur gör jag som seglare om kappseglingskommitten gör ett uppenbart fel? Är jag som seglare ansvarig för detta? Det är klart jag är!

Efter målgång lämnade Rolf Erixon in protest mot Humminbird. Protesten avslogs trots att PK's faktabeskrivning anger att 48-timmarsregeln gäller och att anmälan kom in 36 timmar innan start. Protesten och PK's utslag finns redovisat (här).

Roffe överklagade till SSF. Här följer hans skrivelse till SSF (något redigerad):

"  Till Svenska Seglarförbundets Regelkommitté

Överklagan av beslut i protestförhandling Hyundai Cup 2016. Protesterande Rolf Erixon mot A22 Hummingbird

FASTSTÄLLDA FAKTA , se Bilaga 2 (PK's protokoll, min anm)
Tillägg: Hummingbird anmälde sig på felaktigt sätt, senare än 48 timmar.

Både inbjudan och seglingsföreskrifterna är föredömligt klara och entydiga med att det är seglarens ansvar att anmälan blir korrekt. Se S 1.3
Det är givetvis helt orimligt och oriktigt att ansvaret skulle ligga hos seglingskommitén. Slutsatsen med stöd av tillämpliga regler; Hummingbird har anmält sig på felaktigt sätt.

Det som hände 2016 var inget misstag. Redan på regattan 2015 kunde man se på deltagarlistan uppsatt på fredagen att Hummingbird skulle segla med spinnacker, men på lördagsmorgonen när startlistan kom upp var hon plötsligt blivit spinnackerlös och därmed fått ett nedsatt SRS-tal, Båtägaren och tillika medlem i organisationskommitén för Hyundai Cup förklarade sig för undertecknad att han ändrat eftersom det skulle blåsa så mycket och det vore ju synd om "tjejen" som skulle segla Hummingbird.

Att utnyttja sin ställning i organisationskommitén på detta sätt borde kvalificera för bedömning av regel 2 del 1 i Kappseglingsreglerna. ... "

Undertecknat, hänvisning till orginalprotest och PK's protokoll/beslut 

Jag har blivit indragen i detta då seglare kontaktat mig med ambitionen att sätta dit Roffe för att han betedde sig illa på prisutdelningen. Dom skjuter in sig på att mättalet på den båt han seglar är fel. Jag ritade, lät bygga och seglade Träpianot för en herrans massa år sen så jag kan båten, dessutom finns alla ritningar kvar. Om detta vill jag säga tre saker. För det första: om du anser att en båt har fel mättal, så är den enda och rätta vägen att begära mätrevision hos SRS Tekniska Kommitte. För det andra: blanda inte ihop saker, om du tycker att Roffe betedde sig illa (vilket han gjorde) på prisutdelningen efter Hyndai Cup så är det den frågan du ska ta tag i. Om vi vill att seglingen ska gynnas så ska saker nämnas vid sina rätta namn och primitiva hämndaktioner ska vi hålla oss utanför. För det tredje: Träpianots konstruktionsdeplacement var en gång i tiden 2,4 ton utan köl. Jag vägde aldrig båten. Roffe skulle nog gärna se att båten han seglar får högre mättal, då skulle han slippa hänga på sina gigantiska spinnakrar för att få upp mättalet till den undre gränsen för S2S.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar